TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/03/2024
THÔNG TIN CHUNG
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUẢNG NAM

Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tiền thân là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 732/QĐ-UB ngày 16/5/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện các chức năng Tham gia quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc - đầu tư xây dựng và thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng, Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam luôn có được sự tin cậy của UBND tỉnh, Sở Xây dựng và của khách hàng.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT: ThS.KS. LÊ TÚ - ĐT: 0913478484

Thành viên HĐQT:

- CN. LÊ THỊ MẬU NGỌ

- ThS.KS. VÕ NGUYÊN VƯƠNG

- ThS. LÊ THỊ MỸ HƯỚNG

- ThS.KTS. NGÔ NGỌC HÙNG

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Q. Tổng Giám đốc: ThS.KTS. NGUYỄN VĂN PHONG - ĐT: 0905525599, Email: ngphongtk@gmail.com

Phó Tổng Giám đốc: ThS.KS. VÕ NGUYÊN VƯƠNG - ĐT: 0903538106; Email: vonguyenvuong@gmail.com

Phó Tổng Giám đốc: ThS.KTS. LÊ TRUNG THÔNG - ĐT: 0988790390; Email: trungthongvqhqnam@gmail.com

 

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

-  Xây dựng, triển khai và kiểm soát Kế hoạch, Tiến độ.

-  Quan hệ và Giải quyết yêu cầu Khách hàng.

-  Quản trị Nhân sự, Lao động, Tiền lương.

-  Quản lý Tài chính, Tài sản công và Thanh quyết toán.

Trưởng phòng - Kế toán trưởng: ThS. LÊ THỊ MỸ HƯỚNG - ĐT: 3810912, 0914228339; Email: huongle81976@gmail.com

Phó Trưởng phòng: CN. Lê Thị Mậu Ngọ - ĐT: 3810913, 0986111559; Emai: lengotk78@gmail.com

2. PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

- Thiết kế đồ án quy hoạch.

- Thiết kế đồ án công trình xây dựng.

- Lập dự án đầu tư.

Phó Trường phòng: KTS. LÊ TÔN QUÂN - ĐT: 0935338511, Email: letonquan.kt@gmail.com.

3. PHÒNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

- Thiết kế đồ án các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Tư vấn Kinh tế xây dựng và đầu tư.

- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

- Tư vấn quản lý dự án.

- Định giá công trình xây dựng.

- Kiểm định chất lượng công trình, cấu kiện, vật liệu xây dựng.

Phó Trưởng phòng:  KS. LÝ THIỆN - ĐT: 0399633725; Email: lythien1995@gmail.com

4. PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ THÔNG TIN QUY HOẠCH

- Tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc.

- Nghiên cứu và tham gia quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý kiến trúc đô thị; lập và triển khai ứng dụng các thiết kế mẫu các công trình công cộng, nhà ở đặc thù.

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và quản lý đô thị.

- Xây dựng và quản trị hệ thống thông tin dữ liệu quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Tham gia phản biện các đồ án quy hoạch, kiến trúc không do Viện thực hiện.

- Tham gia các hội đồng khoa học cấp tỉnh đối với các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng bản tin quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Thường trực Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật của Viện.

- Quản lý chất lượng hồ sơ chuyên môn do Viện thực hiện.

Phó Trưởng phòng:  ThS.KTS. PHẠM QUỐC TUẤN - ĐT: 0931956299, Email: phamquoctuanvqh@gmail.com.

5. PHÒNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

- Khảo sát và Đo đạc, lập bản đồ địa hình, địa chính.

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.

- Khảo sát tài nguyên nước và vật liệu xây dựng.

Trưởng phòng: KS. ĐẶNG ĐỨC HIỆU - ĐT: 0913419391; Email: hieuksvqh@gmail.com

Phó Trường phòng: HOÀNG TRUNG TIẾN - ĐT: 0935474309; Email: hoangtrungtien447@gmail.com

Cập nhật ngày 01/3/2024

Ngày đưa tin:  01/03/2024
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117