TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/03/2024
TIN TỨC
Chương trình phát triển đô thị Núi Thành đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Chương trình phát triển đô thị Núi Thành

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

Huyện Núi Thành hiện là trung tâm phát triển công nghiệp nhanh và mạnh nhất của tỉnh Quảng Nam với nhiều khu công nghiệp quy mô khá lớn. Ngoài ra, theo Chiến lược phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Nam, khu vực ven biển Núi Thành được ưu tiên đầu tư nhằm thu hút các dự án du lịch lớn tại các điểm du lịch hấp dẫn như Tam Hải, Biển Rạng,... đang trong quá trình hoàn chỉnh điều kiện để được công nhận là điểm du lịch quốc gia. Với những lợi thế nổi trội nêu trên, Núi Thành hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành khu vực phát triển mạnh mẽ và đột phá của tỉnh Quảng Nam nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung nói chung.

Thị trấn Núi Thành là trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội của huyện Núi Thành, đóng vai trò hạt nhân, động lực quan trọng thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của huyện Núi Thành nói riêng và của Khu kinh tế mở Chu Lai, Vùng Đông Quảng Nam nói chung.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Tỉnh ủy Quảng Nam đã có Kết luận số 38-KL/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy (khóa XXI, hội nghị lần thứ 4) và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong đó, đô thị Núi Thành sẽ được công nhận đô thị loại IV vào năm 2018 và công nhận cấp hành chính thị xã vào năm 2019.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Núi Thành đã giao cho CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam lập “Chương trình phát triển đô thị Núi Thành đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngày 24/4/2018, tại trụ sở UBND huyện Núi Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp thông qua Chương trình nêu trên. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Núi Thành.

Tại cuộc họp, CTCP Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đã trình bày những nội dung cơ bản của Chương trình như sau:.

 

Quang cảnh cuộc họp

* Mục tiêu phát triển đô thị Núi Thành:

- Phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Núi Thành đến năm 2020;

- Trở thành trung tâm chính trị, hành chính và văn hóa của huyện Núi Thành, đồng thời là trung tâm phát triển công nghiệp-thương mại-dịch vụ-du lịch-tài chính của Khu kinh tế mở Chu Lai, được công nhận cấp hành chính là thị xã năm 2018 và đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2030;

- Phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống;

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo về quốc phòng, an ninh;

- Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

* Các chỉ tiêu chính trong phát triển đô thị Núi Thành:

- Phần lớn tiêu chí (Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội; Quy mô dân số; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị) hiện đã đạt tiêu chuẩn của đô thị loại III sẽ tiếp tục được giữ vững và nâng cao.

- Riêng tiêu chí Mật độ dân số hiện chỉ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV sẽ tiếp tục được nâng cao để đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2030.

Sau khi nghe Sở Xây dựng, UBND huyện Núi Thành báo cáo bổ sung và ý kiến góp ý của các sở ban ngành, ông Huỳnh Khánh Toàn đã đánh giá cao về nội dung Chương trình, nhất là công tác rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng phát triển đô thị, đã được thực hiện rất công phu, nghiêm túc, đồng thời đề nghị các sở ban ngành của tỉnh và phòng ban chuyên môn của huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát, đóng góp ý kiến bằng văn bản gởi về Sở Xây dựng để Đơn vị tư vấn tiếp tục cập nhật, điều chỉnh và trình phê duyệt./..

Tin bài: KTS Nguyễn Hiệp Định

 

 

Ngày đưa tin:  13/06/2018
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117