TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 13/04/2024
TIN TỨC
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn

Quế Sơn là một huyện vùng trung du bán sơn địa nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam, hiện có tổng diện tích tự nhiên 251,17 km2 với dân số trung bình năm 2014 là 83.134 người. Trong những năm qua, huyện Quế Sơn đã đã không ngừng nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa sự nghiệp xây dựng, đổi mới đạt nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy chưa cao nhưng khá vững chắc; Cơ cấu kinh tế khá hợp lý (nông nghiệp: 24,46%, phi nông nghiệp: 75,54%) và đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và hệ thống đô thị, trung tâm xã, các thị tứ phân bố đồng đều trên khắp địa bàn huyện đóng vai trò hạt nhân phát triển cho khu vực,...

Tuy nhiên, tình hình phát triển KT-XH của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: Quy mô nền kinh tế nhỏ, nguồn lực phát triển tài chính còn yếu, tiềm lực trong dân còn nghèo, thu ngân sách ít, chưa có điều kiện tích lũy để tái sản xuất mở rộng; Các nguồn đầu tư còn hạn chế; Kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển;… So với các huyện, thành phố trong toàn tỉnh, giá trị sản xuất chung của Quế Sơn được xếp hạng thứ 8 nhưng chỉ chiếm 3,3% giá trị sản xuất của toàn tỉnh. 

Để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quế Sơn nhanh và bền vững, cần phải xác lập các định hướng, mục tiêu, quan điểm phát triển có tầm nhìn dài hạn, có tính khả thi cao đi đôi với hệ thống giải pháp phát triển hợp lý, khoa học, đồng bộ trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện thực trạng phát triển và khả năng huy động các nguồn lực phát triển ở trong và ngoài huyện, phù hợp định hướng phát triển của Quảng Nam và Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Để thực hiện được điều đó, UBND huyện Quế Sơn đã đề nghị Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tổ chức thực hiện lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Qua quá trình lập quy hoạch công phu với sự tham gia hết sức trách nhiệm, tích cực, tâm huyết của các cấp lãnh đạo, các phòng ban, các địa phương của Quế Sơn.

Ngày 11/4/2016, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quế Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND với một số nội dung chủ yếu như sau:

* Lĩnh vực kinh tế:

Giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 15%/năm. trong đó, Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,5%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 23%, Dịch vụ tăng 13%; Giá trị sản xuất đến 2020 đạt khoảng 7.244.166 triệu đồng, trong đó Nông - Lâm - Thủy sản đạt 743 tỷ đồng, Công nghiệp - Xây dựng đạt 4.863 tỷ đồng, Dịch vụ đạt 1.638 tỷ triệu đồng. 

Giai đoạn 2021-2030: Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 15,82%/năm, trong đó, Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,6%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 18%, Dịch vụ tăng 13,5%; Giá trị sản xuất đến 2025 đạt khoảng 15.098 tỷ đồng, trong đó Nông - Lâm - Thủy sản đạt 887 tỷ đồng, Công nghiệp - Xây dựng đạt 11.126 tỷ đồng, Dịch vụ đạt khoảng 3.085 tỷ đồng. 

20160428 Phe duyet QHKTXH huyen Que Son 1.jpg

* Lĩnh vực xã hội:

- Dự báo dân số đến 2020 khoảng là 87.295 người (trong đó đô thị khoảng 20.000 người, nông thôn khoảng 67.295 người), đến 2025 khoảng là 90.394 người (trong đó đô thị khoảng 23.500 người, nông thôn khoảng 66.894 người).

- Lao động làm việc trong các ngành kinh tế đến 2020 khoảng 42.775 người, lao động qua đào tạo đạt khoảng 50%; đến 2025 khoảng 45.197 người, lao động qua đào tạo đạt khoảng 60%.

- Y tế: Đến 2020 có 5 bác sĩ/vạn dân, 01 dược sĩ đại học/vạn dân, 17 giường bệnh/vạn dân và 05 cán bộ y tế/trạm, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 5%.

- Giáo dục: Đến 2020 có khoảng 16.585 học sinh, 1.060 giáo viên và 35 trường đạt chuẩn quốc gia.

* Định hướng phân vùng phát triển:

20160428 Phe duyet QHKTXH huyen Que Son 2.jpg

Tiểu vùng 1:

- Phạm vi: các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An và Quế Cường.

+ Diện tích tự nhiên: 64,4 km2 , chiếm 25,64% diện tích toàn huyện.

+ Dân số: 33.139 người, chiếm 39,89%, mật độ 515 người/km2.

- Cơ cấu kinh tế: “Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ”.

20160428 Phe duyet QHKTXH huyen Que Son 3.jpg

 Tiểu vùng 2:

- Phạm vi: các xã Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Châu và thị trấn Đông Phú.

+ Diện tích tự nhiên: 70,13 km2 , chiếm 27,92% diện tích toàn huyện

+ Dân số: 27.287 người, chiếm 32,85%, mật độ 389 người/km2

- Cơ cấu kinh tế: “Thương mại - Dịch vụ - TTCN”.

20160428 Phe duyet QHKTXH huyen Que Son 4.jpg

  Tiểu vùng 3:

- Phạm vi: các xã Quế Hiệp, Quế Long, Quế Phong, Quế An và Quế Minh.

+ Diện tích tự nhiên: 116,64km2 , chiếm 46,44 % diện tích toàn huyện.

+ Dân số: 22.651 người, chiếm 27,27%, mật độ 194 người/km2

- Cơ cấu kinh tế: “Nông - Lâm nghiệp - Du lịch”.

20160428 Phe duyet QHKTXH huyen Que Son 5.jpg

* Định hướng phát triển đô thị: Xây dựng hệ thống đô thị huyện Quế Sơn thành vùng động lực phát triển nằm trong tuyến hành lang phát triển Trung Quảng Nam theo Quy hoạch vùng tỉnh và phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đô thị toàn tỉnh đến năm 2020. Phân bố hệ thống đô thị theo trục Quốc lộ 1A và ĐT611. Ưu tiên phát triển các đô thị hạt nhân tại các vùng có tiềm năng để tạo sự lan tỏa đến các điểm quy hoạch đô thị khác, tạo thế cân bằng phát triển giữa các vùng và phù hợp với đặc thù, tiềm năng phát triển của từng vùng của huyện.

* Định hướng phát triển nông thôn: Đầu tư phát triển nông thôn mới các xã theo lộ trình, quy hoạch các khu dân cư, hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhất là giao thông nông thôn, cấp điện, cấp nước, trường học, y tế, văn hóa,... Định hướng phát triển đến năm 2020 toàn huyện có 06 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và đến năm 2030 hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho toàn huyện.

Quy hoạch này đã xác lập lộ trình hợp lý, khả thi để phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ tài nguyên - môi trường. Trên cơ sở Quy hoạch này, UBND huyện sẽ tổ chức chỉ đạo, triển khai, bám sát các mục tiêu, giải pháp đã được phê duyệt nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình phát triển kinh tế - xã hội Quế Sơn hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân Quế Sơn và góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam ./.

Tin bài: ThS. Lê Thị Mỹ Hướng

Ngày đưa tin:  28/04/2016
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117