TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/03/2024
TIN TỨC
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Thanh

Xã Tam Thanh là một trong 13 đơn vị hành chính của Thành phố Tam Kỳ, cách trung tâm hành chính Thành phố Tam Kỳ khoảng 8 km về phía Đông. Là xã ven biển, kinh tế chủ đạo ở đây là đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và các dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng nhằm khai thác nhu cầu tắm biển, nghỉ ngơi của du khách từ các địa phương khác. Để thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội, công trình công cộng phục vụ nhân dân trong xã, đồng thời tạo điều kiện kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thì việc lập quy hoạch xây dựng xã Tam Thanh theo hướng nông thôn mới là hết sức cần thiết.

NTM Tam Thanh - h2.jpg

Đồ án do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tổ chức thực hiện dựa trên tiềm năng, thế mạnh và điều kiện đặc thù của địa phương để xây dựng xã Tam Thanh phát triển nhanh vừa phù hợp với bộ tiêu chí nông thôn mới, vừa tuân thủ định hướng phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai và thành phố Tam Kỳ.

Để huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư tại địa phương, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Thanh đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ xã và nhân dân của 7 thôn thuộc xã Tam Thanh vào ngày 08/11/2013. Do số lượng đông nên được chia làm hai buổi họp để có thể huy động tối đa sự góp ý của người dân.

NTM Tam Thanh - h1.jpg

Nhân dân xã Tam Thanh đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, quý báu vào đồ án. Các ý kiến phát biểu đều tán thành với đồ án quy hoạch vì đã đáp ứng được các nhu cầu thiết thực về văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, điện, nước và các hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ cho nhân dân. Đặc biệt, điều được người dân đánh giá cao là đồ án đã lồng ghép được lợi ích của nhân dân địa phương trong việc triển khai kinh doanh các dịch vụ phục vụ cho việc tắm biển, nghỉ dưỡng,… cho du khách.

Với sự tham gia ý kiến kiến tích cực, sự đồng thuận của nhân dân, đồ án Quy hoạch nông thôn mới xã Tam Thanh có cơ sở vững chắc để triển khai thành công trong thực tiễn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của xã Tam Thanh ./.

             Tin bài: KS. Đào Thị Ngọc Phượng

Ngày đưa tin:  13/11/2013
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117