TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 13/04/2024
TIN TỨC
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã giao nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam triển khai xây dựng “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” theo đề cương nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28/3/2014.

Theo đó, việc lập chương trình phát triển đô thị tỉnh là nhằm: “Khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế tiếp tục xây dựng hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh; Quản lý và phát triển mạng lưới đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch; Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách có liên quan đến quản lý đầu tư phát triển đô thị”.

Chương trình có phạm vi nghiên cứu triển khai phát triển đô thị theo Quy hoạch vùng tỉnh giai đoạn từ nay đến 2020 với các nội dung:

- Rà soát, đánh giá thực trạng phát triển hệ thống đô thị;

- Xác lập các chỉ tiêu phát triển đô thị; Xác định danh mục phân loại, nâng cấp, hình thành đô thị theo giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020;

- Đề xuất các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch ưu tiên đầu tư; Xác định nhu cầu, kế hoạch phân bổ, huy động vốn đầu tư thực hiện;

- Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện.

Cho đến nay, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung của đề án này và nhận được nhiều góp ý từ Ban giám đốc Sở và các phòng ban có liên quan của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Để đảm bảo Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phù hợp với thực tiễn địa phương, với định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của Tỉnh và định hướng phát triển của các ngành có liên quan, ngày 18/9/2014 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã gửi toàn bộ hồ sơ dự thảo đến các Sở Ban Ngành của tỉnh, các UBND huyện, thành phố xem xét, góp ý. Sau khi nhận được các góp ý này, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam có trách nhiệm tổng hợp, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam thông qua trước khi trình thẩm định, phê duyệt./.

20141002 Chuong trinh PTDT - 1.jpg

Sơ đồ phân loại hệ thống đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

 ThS. KTS. Lê Trung Thông  

Ngày đưa tin:  02/10/2014
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117