TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/03/2024
TIN TỨC
Quy hoạch phân khu Khu đô thị Phương An (Điện Bàn)

Chiều ngày 19/3/2014, UBND huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp thông qua nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu TL 1/2000 Khu đô thị Phương An với sự chủ trì của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Trần Úc - Phó chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Điện Bàn đến năm 2030, phân khu đô thị Phương An nằm trong định hướng phát triển đô thị Vĩnh Điện và Bắc Vĩnh Điện. Trong đó, Vĩnh Điện là trung tâm hành chính kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ và khu vực Điện An phát triển thương mại - dịch vụ, khu vực Điện Minh, Điện Phương phát triển các khu dân cư và du lịch làng nghề kết nối với các trung tâm du lịch di sản Hội An - Mỹ Sơn. 

Khu do thi Phuong An.jpg

Đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Phương An do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam lập đã xác định hợp lý về mục tiêu, ranh giới, tính chất, quy mô và các yêu cầu nghiên cứu của đồ án.

 Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện đề nghị Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam cần nghiên cứu các vấn đề sau:

- Định hướng liên kết phát triển bền vững đô thị Điện Bàn với Đà Nẵng và Hội An theo tài liệu hội thảo vừa được tổ chức;

- Tạo được bản sắc riêng cho đô thị Điện Bàn (văn hóa, lịch sử, con người, cảnh quan tự nhiên,...);

- Các tiêu chuẩn áp dụng theo định hướng đến năm 2020 đô thị Điện Bàn hoàn chỉnh các tiêu chí loại IV và đến năm 2030 đạt chuẩn đô thị loại III;      

- Nghiên cứu việc sử dụng đất lúa hợp lý, hiệu quả và phù hợp với kế hoạch sử dụng đất lúa của huyện.

Đây là đồ án quan trọng, mang tính cấp bách nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật để đô thị Điện Bàn đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ và dự toán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo ./.     

Tin bài: KTS.Nguyễn Bảo Long


Ngày đưa tin:  20/03/2014
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117