TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/03/2024
TIN TỨC
Thành lập Phòng Phát triển đô thị và Thông tin quy hoạch thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh và Sở Xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc - xây dựng và đầu tư phát triển. Trong năm qua, Viện được Sở Xây dựng giao các nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị  và xây dựng, quản trị hệ thống thông tin dữ liệu quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian qua, Viện đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn hạn chế do chưa có bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tương đối phức tạp và đa dạng này.

Chính vì thế, để tạo điều kiện cho Viện thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 09/01/2014, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 04/QĐ-SXD về việc thành lập mới Phòng Phát triển đô thị và Thông tin quy hoạch thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

Theo đó, phòng có các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc - xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Sở Xây dựng, UBND tỉnh giao như: Phản biện, thẩm tra các đồ án quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật không do Viện lập; Lập kế hoạch tổng quan về quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ các nhà đầu tư trong lựa chọn địa điểm xây dựng, lập các thủ tục có liên quan như cấp phép xây dựng, thỏa thuận quy hoạch,...

2. Nghiên cứu và tham gia quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý kiến trúc đô thị; Lập và triển khai ứng dụng các thiết kế mẫu các công trình công cộng, nhà ở đặc thù (bão lũ, sạt lở, ven biển, miền núi,...).

3. Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị. Tham gia các hội đồng khoa học cấp tỉnh đối với các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan.

4. Xây dựng và quản trị hệ thống thông tin dữ liệu quy hoạch trên địa bàn Tỉnh để phục vụ cho việc lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành, phục vụ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

5. Xây dựng Bản tin quy hoạch Quảng Nam để cung cấp các thông tin về các dự án quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn, hạ tầng kỹ thuật - xã hội cho các cấp lãnh đạo, các nhà đầu tư và người dân.

6. Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật của Viện. Quản lý chất lượng hồ sơ chuyên môn do Viện thực hiện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Ngày 13/2/2014, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định thành lập Phòng Phát triển đô thị và Thông tin quy hoạch.

Trước mắt, đội ngũ cán bộ viên chức của Phòng là 5 người do Thạc sỹ, Kiến trúc sư Lê Trung Thông đảm nhiệm Phụ trách phòng và sẽ được phát triển dần cả về số lượng và chất lượng trong quá trình hoạt động để có thể đảm đương khối lượng công tác khá nặng nề, đòi hỏi đầu tư nhiều trí lực, tâm huyết.

Với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam, với sự nỗ lực và đoàn kết của đội ngũ cán bộ, hy vọng  Phòng Phát triển đô thị và Thông tin quy hoạch sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao và sự phát triển bền vững của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam ./.

Tin bài: Nguyên Vương

PTDT-TTQH-01.jpg

PTDT-TTQH-02.jpg

PTDT-TTQH-03.jpg

PTDT-TTQH-04.jpg

Ngày đưa tin:  13/02/2014
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117