TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/03/2024
TIN TỨC
Công tác cắm mốc trong chương trình Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trên cơ sở đó, qua thời gian chọn một số địa phương làm “xã điểm”, Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã triển khai chương trình đồng loạt trên cả nước theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Chương trình Xây dựng nông thôn mới cũng được triển khai tích cực và rộng khắp.

Cho đến nay, công tác quy hoạch để đảm bảo Tiêu chí 1 về “Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch” của Chương trình xây dựng nông thôn mới được nêu trong “Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ quy định đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, để được đánh giá là hoàn thành tiêu chí này thì các địa phương phải hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch được duyệt. Đây là công tác rất quan trọng trong việc triển khai các đồ án quy hoạch nông thôn mới đi vào thực tế cụ thể của địa phương.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai cắm mốc quy hoạch nông thôn mới từ bản vẽ ra ngoài thực địa có nhiều bất cập mà hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều vướng mắc khi triển khai thực hiện. Đó là, trong quy hoạch nông thôn mới, các bản vẽ thường sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 kết hợp với bản đồ chuyên ngành khác như bản đồ giải thửa, bản đồ sử dụng đất,... để làm cơ sở thiết kế quy hoạch, cho nên khi chuyển tất cả các yếu tố quy hoạch như các tim, mốc giao thông, các mốc ranh giới sử dụng đất công trình công cộng,… thường gặp rất nhiều khó khăn do không có hệ thống mốc khống chế đi kèm. 

Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên, đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật của Phòng Khảo sát xây dựng thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đã đề xuất và triển khai áp dụng trên thực tiễn hai phương pháp sau đây:

* Phương pháp 1 - Cắm mốc theo mạng lưới khống chế bổ sung:

Chuyển các mốc quy hoạch đã có tọa độ từ bản vẽ ra ngoài thực địa bằng phương pháp tọa độ cực dựa vào các điểm mốc khống chế cùng hệ tọa độ khi thành lập bản đồ đó. Muốn vậy, bản đồ được sử dụng để làm quy hoạch phải được đo vẽ bằng hệ tọa độ Quốc gia. Khi đó việc thành lập mạng lưới khống chế mới cũng theo hệ tọa độ Quốc gia đó (VN 2000 múi chiếu 3o hoặc 6o). Từ đó có thể sử dụng các điểm khống chế đó làm cơ sở chuyển các mốc quy hoạch ra ngoài thực địa theo phương pháp tọa độ cực thông thường. Phương pháp này độ chính xác khá cao nhưng chi phí tăng lên nhiều do phải thành lập thêm mạng lưới khống chế cho khu vực cần triển khai. 

20141013 cam moc NTM 1.doc copy.jpg

* Phương pháp 2 - Kết hợp giữa tọa độ các điểm mốc quy hoạch và các địa vật:

            Trước tiên, cần chuyển tọa độ mốc quy hoạch ra ngoài thực địa bằng cách sử dụng bản đồ quy hoạch nông thôn mới (có tỷ lệ nhỏ 1/10.000) kết hợp với việc sử dụng GPS cầm tay với độ chính xác ±(3-5)m với mức độ chính xác một cách tương đối. Sau đó, đối chiếu vị trí các địa vật có trên bản đồ và ngoài thực địa để điều chỉnh mốc quy hoạch nhằm nâng cao hơn độ chính xác đến mức khả thi nhất. Phương pháp này độ chính xác thấp hơn nhưng thuận tiện trong áp dụng do chi phí thấp và phù hợp với điều kiện thực tế.

20141013 cam moc NTM 2.doc copy.jpg

Mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm riêng và có khả năng đáp ứng những mục tiêu, yêu cầu nhất định. Tùy theo tình hình thực tế và điều kiện kinh phí, các địa phương chọn giải pháp phù hợp với mình để triển khai thực hiện./.

Tin bài: KS. Đặng Đức Hiệu

Ngày đưa tin:  13/10/2014
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117