TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/03/2024
TIN TỨC
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình

Thăng Bình là huyện có vị trí trung tâm địa lý của tỉnh Quảng Nam với diện tích tự nhiên 385,6km2  và dân số khoảng 181,61 ngàn người, bao gồm 22 xã, thị trấn. Trong những năm qua, Thăng Bình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đưa sự nghiệp xây dựng, đổi mới của huyện đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Cơ cấu kinh tế phát triển hợp lý và đang dần chuyển dịch theo hướng hiện đại hoá; Các cơ sở kinh tế và hệ thống đô thị, trung tâm kinh tế-xã hội phân bố đồng đều đóng vai trò hạt nhân phát triển của từng tiểu vùng nhằm phát huy các lợi thế địa kinh tế đặc thù.

Để định hướng cho sự phát triển, Thăng Bình đã tổ chức lập và thực hiện nhiều quy hoạch, chương trình, đề án như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Đề án phát triển các ngành du lịch, kinh tế thủy sản, cây cao su, thương mại dịch vụ, Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả huyện Thăng Bình giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020; Các quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Các quy hoạch khu đô thị, dân cư,...

Các chương trình, đề án, quy hoạch này về cơ bản đã góp phần quan trọng tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội bền vững trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, nâng cao trình độ theo từng giai đoạn phát triển đồng thời xác lập được công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong huyện.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các chương trình, đề án, quy hoạch này vẫn bộc lộ một số bất cập do thiếu sự kết nối trên bình diện tổng thể. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương lập Quy hoạch vùng huyện Thăng Bình tại Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam được giao nhiệm vụ tư vấn lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 với các mục tiêu:

+ Cụ thể hóa các định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện; Rà soát, điều chỉnh, khớp nối các quy hoạch trên địa bàn huyện;

+ Thiết lập cơ sở để triển khai lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng huyện.

Ngày 08/6/2018, Quy hoạch này được báo cáo với các lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thăng Bình và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, xã, thị trấn thuộc huyện.

20180629 QH vung huyen Thang Binh 1.jpg

Phát biểu trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đồ án, xác định đồ án đã được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc và khoa học nên đã phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng về Thăng Bình và đề ra phương hướng phát triển vừa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện, vừa đáp ứng được nhu cầu nâng cao nhanh chóng đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân. Đồ án cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý về phân vùng phát triển, các định hướng phát triển công nghiệp, nông - lâm nghiệp, các định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của huyện,…

20180629 QH vung huyen Thang Binh 2.jpg

Kết luận cuộc họp, ông Hồng Quốc Cường - Chủ tịch UBND huyện thống nhất cao với các nội dung cơ bản trong hồ sơ quy hoạch và đề nghị Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên dự họp, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan có góp ý bằng văn bản để đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đồ án và báo cáo thông qua UBND tỉnh Quảng Nam và các Sở Ban ngành của Tỉnh trong tháng 6/2018./.

Tin bài: KS. Trần Ngọc Hà

 

Ngày đưa tin:  29/06/2018
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117