TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/03/2024
TIN TỨC
Công bố Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 6/05/2014, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp công bố Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng. Tham dự cuộc họp công bố có các đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị hữu quan.

Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn lập, được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam thẩm định và UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014,Theo Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam, Quảng Nam với tính chất là “Là vùng tổng hợp và kinh tế biển thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” có cấu trúc không gian phát triển chiến lược là “Ba hành lang phát triển” bao gồm: 

+ Hành lang Bắc Quảng Nam: Kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang với thành phố Đà Nẵng và khu vực ven biển Bắc Quảng Nam, qua các tuyến Quốc lộ 14B, 14D và Tỉnh lộ ĐT609 bao gồm 2 cụm: Cụm Đại Lộc - Điện Bàn - Hội An (cụm động lực số 1) với định hướng phát triển du lịch, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và Cụm Nam Giang - Đông Giang - Tây Giang (cụm Tây Bắc Quảng Nam) với định hướng phát triển các khu hỗn hợp, kết hợp phát triển khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, kinh tế rừng và vùng biên giới.

+ Hành lang Trung Quảng Nam: Kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, vùng Tây Nguyên với Quảng Nam, thông qua các tuyến Quốc lộ 14E, ĐT610, ĐT611 bao gồm 2 cụm: Cụm Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn (cụm động lực số 2) với định hướng phát triển các chuỗi đô thị mới, kết hợp với quy hoạch sắp xếp dân cư ven biển và Cụm Nông Sơn - Hiệp Đức - Phước Sơn (cụm Trung Tây Quảng Nam) với định hướng phát triển vùng nguyên liệu công nghiệp phía Tây Quảng Nam, phát triển các đô thị hành chính gắn với an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

+ Hành lang Nam Quảng Nam: Kết nối Khu kinh tế Chu Lai - Dung Quất với vùng Tây Nguyên, thông qua tuyến Nam Quảng Nam bao gồm 2 cụm: Cụm Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh (cụm động lực số 3) với định hướng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp với hạt nhân là Khu kinh tế mở Chu Lai Cụm Tiên Phước - Bắc Trà My - Nam Trà My (cụm Tây Nam Quảng Nam) với định hướng phát triển kinh tế nông lâm, phát triển đô thị hành chính gắn với an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Hinh 1.jpg

Trên cơ sở đó, Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam dự báo và đề xuất một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT

Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2030

1

Quy mô dân số

1.552.000 người

1.600.000 người

2

Tỷ lệ đô thị hóa

43,33%

60,74%

3

Đất xây dựng đô thị

499,18km2

534,14km2

4

Đất xây dựng các khu dân cư nông thôn

194,32km2

157,05km2

5

Đất xây dựng các khu đặc thù

67,49km2

105,96km2

Phát biểu tại cuộc họp công bố đồng chí Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá cao về chất lượng đồ án và khẳng định đây một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và là cơ sở để triển khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam ./.

Tin bài: KTS. Nguyễn Bảo Long

Ngày đưa tin:  09/05/2014
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117